Het vier stappenplan van BaroMed

Het stappenplan van BaroMed kan per organisatie verschillen afhankelijk van de omvang en opbouw van de organisatie, het aantal werkzame medisch specialisten, etcetera.
Gewoonlijk bestaat het stappenplan van BaroMed uit vier stappen. Ten eerste lichten wij de werking toe aan de vakgroepvoorzitter en daarna aan de hele vakgroep. Vervolgens vullen de vakgroepleden de vragenlijst in en analyseren wij de resultaten. Tot slot volgt de evaluatie van de resultaten.

Wat is en doet BaroMed? (pdf)

Maak een vrijblijvende afspraak met een BaroMed professional

Wilt u op een wetenschappelijke manier het werkklimaat binnen uw organisatie meten? Of wilt u een van de BaroMed professionals persoonlijk spreken?
Maak een (telefonische) afspraak met ons!

Lees meer >

Het vier stappenplan van BaroMed

Dialoog voorzitter
Het proces begint met voorlichting aan de vakgroepvoorzitter. Wij presenteren de mogelijkheden van de BaroMed vragenlijst en lichten de procedure toe.Lees meer >
Dialoog team
Voor een goed verloop van het traject verzorgen wij vooraf een voorlichtingsbijeenkomst voor de vakgroepleden zodat zij weten wat BaroMed inhoudt.
Lees meer >
BaroMed rapportage
Het is van belang dat ieder vakgroeplid de BaroMed vragenlijst invult om zicht te krijgen op de stand van zaken binnen de vakgroep. Wij zien erop toe dat alle leden de lijst hebben ingevuld en sturen zo nodig een herinnering.

Lees meer >
Evaluatie onderzoek
Nadat rapportages zijn opgesteld, organiseren wij een bijeenkomst om de onderzoeksresultaten te bespreken en te evalueren. Op basis daarvan kan de vakgroep een eigen stappenplan maken.


Lees meer >

Dialoog voorzitter

Het proces begint met voorlichting aan de vakgroepvoorzitter. Wij presenteren de mogelijkheden van de BaroMed vragenlijst en lichten de procedure toe.
Daarnaast maken wij afspraken over organisatorische aspecten, zoals omvang van de vakgroep, de beschikbare tijd voor het invullen van de lijst en andere aspecten die van belang zijn een succesvol traject.

Dialoog team

Voor een goed verloop van het traject verzorgen wij vooraf een voorlichtingsbijeenkomst voor de vakgroepleden zodat zij weten wat BaroMed inhoudt. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op de belangrijkste zaken, zoals de inhoud van de vragenlijst en privacy aspecten en beantwoorden wij eventuele vragen.
Vanzelfsprekend staan wij ook tijdens het traject klaar om vragen te beantwoorden en problemen te verhelpen.

BaroMed rapportage

Het is van belang dat ieder vakgroeplid de BaroMed vragenlijst invult om zicht te krijgen op de stand van zaken binnen de vakgroep. Wij zien erop toe dat alle leden de lijst hebben ingevuld en sturen zo nodig een herinnering.
Daarna analyseren wij de resultaten en brengen een rapport uit. Alle leden ontvangen een individueel rapport en daarnaast wordt er een algemeen rapport opgesteld met een 'groepsfoto' van de vakgroep. Daarin lichten wij alle aspecten toe die van belang zijn voor de vakgroep als geheel.

Evaluatie onderzoek

Nadat rapportages zijn opgesteld, organiseren wij een bijeenkomst om de onderzoeksresultaten te bespreken en te evalueren. Op basis van de de uitslagen geven wij aan welke verbeteringsmogelijkheden er zijn om het werkklimaat binnen de vakgroep (nog) verder te verbeteren. Op basis daarvan kan de vakgroep een eigen stappenplan maken.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

BaroMed B.V.
KvK: 66.17.12.45
IBAN: NL36 TRIO 0391 1736 18
BTW: NL8564.26.209.B01