Wat BaroMed u oplevert

Verbeteringen of verslechteringen van het ervaren werkklimaat door het individu of de hele vakgroep worden door BaroMed via longitudinale metingen in beeld gebracht. Bij daling van de ‘luchtdruk’ voor vakgroep of individuele leden kan tijdig worden bijgestuurd. Door herhaalde ‘barometingen’ ontstaat de mogelijkheid vergelijkingen te maken over de tijd en te zien of er per hoofdgebied veranderingen optreden. Op die manier wordt invulling gegeven aan de aanbeveling in het ”Visiedocument optimaal functioneren” van de Orde van Medisch Specialisten en Wetenschappelijke Verenigingen om regelmatig ‘klimaatmetingen’ uit te voeren binnen maatschappen.

Wat is en doet BaroMed? (pdf)

Publicaties

Tijdschrift ArtsenAuto besteedt in haar juli 2016-editie aandacht aan het belang van reflectie in de zorg. Ook BaroMed, een onmisbaar instrument op dit gebied, komt daar uitgebreid aan bod inclusief ervaringen van gebruikers. Lees hier het volledige artikel en ervaar het zelf!

De vier meetpunten van BaroMed

Persoonlijk
Persoonlijk welbevinden is van groot belang voor het ervaren werkklimaat en het functioneren van een specialist. In de BaroMed vragenlijst komen daarom persoonlijke aspecten aan de orde die hierbij een rol kunnen spelen.

Lees meer >
Onderlinge relaties
Wanneer er fricties ontstaan tussen de collega's, kan dat gevolgen hebben voor het functioneren van individuele specialisten en de vakgroep.
Lees meer >
De organisatie
Organisatorische aspecten van het werk maken deel uit van het werkproces. Deze kunnen echter tot irritaties leiden wanneer iets niet goed (genoeg) geregeld is.
Lees meer >
De situatie
Het werkklimaat wordt door meerdere factoren beïnvloed. Persoonlijke, relationele en organisatorische aspecten kunnen het werkklimaat positief of negatief beïnvloeden.Lees meer >

Persoonlijk

Persoonlijk welbevinden is van groot belang voor het ervaren werkklimaat en het functioneren van een specialist. In de BaroMed vragenlijst komen daarom persoonlijke aspecten aan de orde die hierbij een rol kunnen spelen.

Onderlinge relaties

BaroMed meet de kwaliteit van samenwerken. Wanneer er fricties ontstaan tussen de collega's, kan dat gevolgen hebben voor het functioneren van individuele specialisten en de vakgroep.

De organisatie

Organisatorische aspecten van het werk maken deel uit van het werkproces. Deze kunnen echter tot irritaties leiden wanneer iets niet goed (genoeg) geregeld is. In de BaroMed vragenlijst is een aantal organisatorische aspecten opgenomen die gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van medici. Deze aspecten vloeien voort uit studies over dit onderwerp.

De situatie

Het werkklimaat wordt door meerdere factoren beïnvloed. Persoonlijke, relationele en organisatorische aspecten kunnen het werkklimaat positief of negatief beïnvloeden. De BaroMed vragenlijst brengt deze domeinen samen tot één geheel.
Door deze combinatie te maken en uitslagen per domein weer te geven is het voor de respondenten direct zichtbaar welke factoren de grootste rol spelen voor het werkklimaat en, als gevolg daarvan, voor zijn of haar functioneren.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

BaroMed B.V.
KvK: 66.17.12.45
IBAN: NL36 TRIO 0391 1736 18
BTW: NL8564.26.209.B01