Direct resultaat met BaroMed

Diverse collega’s verbeterden hun werkplezier met behulp van BaroMed. Als u de BaroMed vragenlijst heeft ingevuld ziet u namelijk direct bij welke onderwerpen u actie kunt ondernemen om uw arbeidstevredenheid te verhogen. Bovendien krijgt u per onderdeel adviezen over de manier waarop u dat kunt aanpakken.

Ter kennismaking bieden wij u de mogelijkheid om (kosteloos) 30 BaroMed-vragen te beantwoorden die u inzicht geven in twee dimensies over uzelf, twee over uw (para)medisch team en twee over uw organisatie. Na invullen ontvangt u...

Lees verder over wat u direct bereikt met BaroMed

Lees meer >

Publicaties

Tijdschrift ArtsenAuto besteedt in haar juli 2016-editie aandacht aan het belang van reflectie in de zorg. Ook BaroMed, een onmisbaar instrument op dit gebied, komt daar uitgebreid aan bod inclusief ervaringen van gebruikers. Lees hier het volledige artikel en ervaar het zelf!

De 4 meetpunten van BaroMed

Persoonlijk
Persoonlijk welbevinden is van groot belang voor het ervaren werkklimaat en het functioneren van een specialist. In de BaroMed vragenlijst komen daarom persoonlijke aspecten aan de orde die hierbij een rol kunnen spelen.

Lees meer >
Onderlinge relaties
Wanneer er fricties ontstaan tussen de collega's, kan dat gevolgen hebben voor het functioneren van individuele specialisten en de vakgroep.
Lees meer >
De organisatie
Organisatorische aspecten van het werk maken deel uit van het werkproces. Deze kunnen echter tot irritaties leiden wanneer iets niet goed (genoeg) geregeld is.
Lees meer >
De situatie
Het werkklimaat wordt door meerdere factoren beïnvloed. Persoonlijke, relationele en organisatorische aspecten kunnen het werkklimaat positief of negatief beïnvloeden.Lees meer >

Het 4 stappenplan van BaroMed

Dialoog voorzitter
Het proces begint met voorlichting aan de vakgroepvoorzitter. Wij presenteren de mogelijkheden van de BaroMed vragenlijst en lichten de procedure toe.Lees meer >
Dialoog team
Voor een goed verloop van het traject verzorgen wij vooraf een voorlichtingsbijeenkomst voor de vakgroepleden zodat zij weten wat BaroMed inhoudt.
Lees meer >
BaroMed rapportage
Het is van belang dat ieder vakgroeplid de BaroMed vragenlijst invult om zicht te krijgen op de stand van zaken binnen de vakgroep. Wij zien erop toe dat alle leden de lijst hebben ingevuld en sturen zo nodig een herinnering.

Lees meer >
Evaluatie onderzoek
Nadat rapportages zijn opgesteld, organiseren wij een bijeenkomst om de onderzoeksresultaten te bespreken en te evalueren. Op basis daarvan kan de vakgroep een eigen stappenplan maken.


Lees meer >

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

BaroMed B.V.
KvK: 66.17.12.45
IBAN: NL36 TRIO 0391 1736 18
BTW: NL8564.26.209.B01